Koçluk;
Koçluk en kısa ve öz anlatım ile istenilen hedefe ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi olarak tanımlanabilir. Buradaki amaç danışanın kendisinin belirlemiş olduğu hedefine koçunun desteği ile ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelebilmeyi öğrenmesidir.
Koçluk süreci boyunca danışan kendisini daha iyi tanır, farkındalığı artar, potansiyellerini keşfeder ve yetkinliklerini geliştirir.
 
Koçluk; bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamında, gelişimi hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.
Coaching;
 
Coaching can be defined as a planned development relationship established between the coach and the client in order to achieve the desired goal of the client. The aim here is for the client to reach his / her own goal with the support of his coach and learn how to overcome his problems alone.
During the coaching process, the client gets to know himself/herself better, his/her awareness increases, he/she discovers his/her potential and develops his/her competencies.
 
Coaching; It is a process that aims to develop in the private and professional life of the client who receives this service and is completely based on trust and confidentiality.
Ra
v2-1.png

Bizi Takip edin / Follow us

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

​© 2019 by VAMOS DANS . Proudly created by Ozgur El Turquito