top of page

Şartlar ve koşullar

Bu şartlar ve koşullar ("Şartlar", "Sözleşme"), Tango Live Tv Ltd.Sti. ("Tango Live Tv Ltd.Sti.", "biz", "biz" veya "bizim") ile siz ("Kullanıcı", " " ya da senin"). Bu Sözleşme, vamoscoaching.com web sitesini ve herhangi bir ürün veya hizmetini (toplu olarak, "Web Sitesi" veya "Hizmetler") kullanımınızın genel şartlarını ve koşullarını ortaya koymaktadır.

Hesaplar ve üyelik

Bu Web Sitesini kullanmak için en az 18 yaşında olmalısınız. Bu web sitesini kullanarak ve bu sözleşmeyi kabul ederek en az 18 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan ediyorsunuz. Web sitesinde bir hesap oluşturursanız, hesabınızın güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz ve hesap altında gerçekleşen tüm etkinliklerden ve onunla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Herhangi bir türde yanlış iletişim bilgisi sağlamak, hesabınızın sonlandırılmasına neden olabilir. Hesabınızın yetkisiz kullanımlarından veya diğer güvenlik ihlallerinden bize derhal bildirmelisiniz. Bu tür işlemlerin veya eksikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan her türlü zarar da dahil olmak üzere tarafınızdan herhangi bir işlem veya ihmalden sorumlu olmayacağız. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinizi veya davranışlarınızın veya içeriğinizin itibarımıza ve iyi niyetimize zarar verme eğiliminde olduğunu tespit edersek hesabınızı (veya bunların herhangi bir bölümünü) askıya alabilir, devre dışı bırakabilir veya silebiliriz. Hesabınızı yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı silersek, Hizmetlerimiz için yeniden kayıt olamazsınız. Daha fazla kayıt olmamak için e-posta adresinizi ve İnternet protokol adresinizi engelleyebiliriz.

Kullanıcı içeriği

Hizmeti kullanırken Web Sitesinde sunduğunuz hiçbir veri, bilgi veya materyale ("İçerik") sahip değiliz. Doğruluk, kalite, dürüstlük, yasallık, güvenilirlik, uygunluk ve fikri mülkiyet mülkiyeti veya gönderilen tüm İçeriğin kullanım hakkı ile ilgili sorumluluk tamamen size aittir. Hizmetlerimizi kullanarak tarafımıza gönderilen veya oluşturulan Web Sitesindeki İçeriği izlemekle yükümlü olmak zorunda değiliz. Sizin tarafınızdan özellikle izin verilmedikçe, Web Sitesini kullanımınız bize, sizin tarafınızdan oluşturulan veya ticari, pazarlama veya benzeri bir amaç için kullanıcı hesabınızda saklanan İçeriği kullanma, çoğaltma, uyarlama, değiştirme, yayınlama veya dağıtma lisansını vermez. Ancak, kullanıcı hesabınızın İçeriğine yalnızca Hizmetleri size sağlamak amacıyla gereken şekilde erişme, kopyalama, dağıtma, saklama, iletme, yeniden biçimlendirme, görüntüleme ve gerçekleştirme izni veriyorsunuz. Bu beyanları veya garantileri hiçbir şekilde sınırlamadan, kendi takdirimize bağlı olarak, bizim fikrimize göre, politikalarımızı ihlal eden veya herhangi bir şekilde zararlı olan herhangi bir İçeriği reddetme veya kaldırma yükümlülüğümüzü sakli tutariz..

Fatura ve ödemeler

Hesabinizdaki, vadesi gelmis tüm ücretleri ve ödenmesi durumunda geçerli olan masraflar faturalama şartlarına uygun olarak ödersiniz. Servislerin ücretsiz deneme bazında sunulması durumunda, ücretsiz deneme süresi sona erdikten sonra ödeme yapmanız gerekebilir ve faturalandırma ayrıntılarınızı girdiğinizde (ücretsiz deneme süresinin başlangıcından önce gerekli olabilir) ödeme yapmanız gerekebilir. Abone olduğunuz Servisler için otomatik yenileme etkinleştirildiyse, seçtiğiniz şartlara göre otomatik olarak ücretlendirilirsiniz. Kararımıza göre, satın alma işleminiz yüksek riskli bir işlem oluşturuyorsa, bize devlet tarafından verilmiş geçerli bir fotoğraflı kimliğinizin bir kopyasını ve muhtemelen kullanılan kredi kartı veya bankamatik kartı için yeni bir banka ekstresinin bir kopyasını vermenizi isteyeceğiz. Satın almak için. Herhangi bir zamanda ürün ve ürün fiyatlarında değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Ayrıca, bize verdiğiniz siparişleri reddetme hakkını da saklı tutarız. Kendi takdirimize bağlı olarak, kişi başına, hane başına veya sipariş başına satın alınan miktarları sınırlayabilir veya iptal edebiliriz. Bu kısıtlamalar, aynı müşteri hesabına veya altına verilen siparişleri, aynı kredi kartını ve / veya aynı fatura ve / veya gönderim adresini kullanan siparişleri içerebilir. Bir siparişde değişiklik yapmamız veya iptal etmemiz durumunda, siparişin verildiği tarihte verilen e-posta ve / veya fatura adresini / telefon numarasını arayarak sizi bilgilendirmeye çalışabiliriz.

Bilginin doğruluğu

Bazen, Web sitesinde, promosyonlar ve tekliflerle ilgili olabilecek tipografik hatalar, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler bulunabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltme ve Web Sitesinde veya ilgili herhangi bir Hizmet ile ilgili herhangi bir bilginin önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda yanlış olması durumunda bilgileri değiştirme veya güncelleme veya siparişleri iptal etme hakkını saklı tutarız (siparişinizi verdikten sonra da dahil) . Web sitesinde yer alan bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, fiyatlandırma bilgileri dahil olmak üzere güncelleme, değiştirme veya açıklama yükümlülüğümüz yoktur. Web sitesinde veya ilgili bir Hizmette yer alan tüm bilgilerin değiştirildiğini veya güncellendiğini belirtmek için Web Sitesinde belirtilen güncelleme veya yenileme tarihi güncellenmektedir.

Üçüncü taraf servisler

Üçüncü taraf hizmetlerini etkinleştirmeye, erişmeye veya kullanmaya karar verirseniz, bu tür diğer hizmetlere erişiminizin ve kullanımınızın yalnızca bu tür diğer hizmetlerin hüküm ve koşullarına tabi olduğunu bildiririz, ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, içerikleri veya verileri işleme biçimleri (verileriniz dahil) veya sizinle bu tür diğer hizmetlerin sağlayıcısı arasındaki herhangi bir etkileşim dahil, bunlarla ilgili hiçbir beyanda bulunmayiniz. Tango Live Tv Ltd.Sti. aleyhindeki diğer hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir iddiadan vazgeçemezsiniz. Tango Live Tv Ltd.Sti., bu tür diğer hizmetlerin etkinleştirilmesi, erişim veya kullanımından ya da gizlilik uygulamalarına, veri güvenliği süreçlerine veya diğer politikalara güvenmenize bağlı olarak veya bunlardan kaynaklanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu değildir. İlgili web sitelerinde bu tür diğer hizmetlere kaydolmanız veya giriş yapmanız gerekebilir. Diğer hizmetleri etkinleştirerek, Tango Live Tv Ltd.Sti.'nin bu tür diğer hizmetlerin kullanımını veya etkinleştirilmesini kolaylaştırmak için verilerinizi gerektiği şekilde ifşa etmesine açıkça izin veriyorsunuz.

Uptime garantisi

Aylık uygun zamanın% 99'unda hizmet çalışma süresi garantisi sunuyoruz. Hizmetin çalışma süresi garantisi, aşağıdakilerden kaynaklanan servis kesintileri için geçerli değildir: (1) zaman zaman yapabileceğimiz periyodik zamanlanmış bakım veya onarımlar; (2) siz veya faaliyetlerinizden kaynaklanan kesintiler; (3) Çekirdek Hizmet işlevselliğini etkilemeyen kesintiler; (4) kontrolümüz dışında olan veya makul olarak öngörülemeyen sebepler; ve (5) belirli programlama ortamlarının güvenilirliği ile ilgili kesintiler.

Yedekler

Web sitesinde bulunan İçerikten sorumlu değiliz. Hiçbir durumda, herhangi bir İçeriğin kaybından sorumlu tutulamayız. İçeriğinizin uygun bir şekilde yedeklenmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, bazı durumlarda ve belirli durumlarda, kesinlikle hiçbir zorunluluk olmadan, kendimiz için yedeklediğimiz veriler araciligiyla belirli bir tarih ve saatten silinmiş verilerinizin bir kısmını veya tamamını geri yükleyebiliriz. İhtiyacınız olan tüm verilerin kullanılabilir ve ulasilabilir olacağının garantisi yoktur.

Yasaklanmış kullanımlar

Sözleşmede belirtilen diğer şartlara ek olarak, Web Sitesini veya İçeriğini su sartlarda kullanmanız yasaktır: (a) herhangi bir yasa dışı amaç için; (b) yasadışı eylemlerde bulunmak veya başkalarına katılmak için başkalarını talep etmek; (c) herhangi bir uluslararası, federal, eyalet veya eyalet düzenlemesini, kuralını, kanunu veya yerel düzenlemeleri ihlal etmek; (d) fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek; (e) cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya sakatlığa bağlı olarak taciz etmek, kötüye kullanmak, hakaret etmek, zarar vermek, , iftira etmek, küçük düşürmek, korkutmak veya ayrım yapmak; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek; (g) Hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin, diğer web sitelerinin veya İnternet'in işlevselliğini veya çalışmasını etkileyecek herhangi bir şekilde kullanılacak veya kullanılabilecek virüsleri veya başka türde bir zararlı kodu yüklemek veya iletmek; (h) başkalarının kişisel bilgilerini toplamak veya izlemek; (i) spam, phish, pharm, bahane, örümcek, tarama veya kazıma yapmak; (j) müstehcen veya ahlaksız bir amaç için; veya (k) Hizmetin veya ilgili diğer web sitelerinin, diğer web sitelerinin veya İnternet'in güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunları aşmak. Yasaklı kullanımlardan herhangi birini ihlal etmek sonucu Hizmeti veya ilgili herhangi bir web sitesini kullanımınızı sonlandırma hakkını saklı tutarız.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Anlaşma size Tango Live Tv Ltd.Sti. veya üçüncü tarafların sahip olduğu hiçbir fikri mülkiyeti devretmez ve bu mülkiyete ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler (taraflar arasında olduğu gibi) yalnızca Tango Live Tv Ltd.Sti.'ye aittir. Web Sitemiz veya Hizmetlerimizle bağlantılı olarak kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar, Tango Live Tv Ltd.Sti. veya Tango Live Tv Ltd.Sti.`ye lisans verenlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Web Sitemiz veya Hizmetlerimizle bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Web Sitemiz ve Hizmetlerimizi kullanmanız, Tango Live Tv Ltd.Sti. veya üçüncü taraf ticari markalarını çoğaltma veya başka şekilde kullanma hakkını veya lisansını vermez.

Garanti reddi

Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi kullanmanın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. Bu Hizmetin "olduğu gibi" ve "mümkün olduğu kadar" sağlandığını kabul edersiniz. Ticari olarak satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal edilmeme konusundaki zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni tüm garantileri açıkça reddederiz. Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağına veya Hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına dair hiçbir garanti vermeyiz; Hizmetin kullanımından elde edilebilecek sonuçlarla veya Hizmet aracılığıyla elde edilen veya Hizmetteki kusurların düzeltileceği veya doğruluğu konusunda da herhangi bir garanti vermeyiz. Hizmet kullanılarak indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyalin ve / veya verinin kendi takdirinize ve riskinize göre yapıldığını ve bilgisayar sisteminize gelebilecek zararlardan veya bilgisayardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. bu tür malzeme ve / veya verilerin indirilmesi. Hizmet aracılığıyla satın alınan veya elde edilen mal veya hizmetlerle veya Hizmet üzerinden girilen işlemler ile ilgili hiçbir garanti vermeyiz. Bizden veya Hizmet aracılığıyla tarafınızdan elde edilen sözlü veya yazılı burada açıkça belirtilmeyen hiçbir öneri veya bilgi icin garanti vermeyiz.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, hiçbir koşulda Tango Live Tv Ltd.Sti., bağlı kuruluşları, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri veya lisans verenleri, (a) 'nın herhangi birine karşı herhangi bir kişiden sorumlu tutulamaz: herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel, ceza (bunlarla sınırlı olmamak üzere, kayıp kar, gelir, satış, iyi niyet, kullanım veya içerik, işletme üzerindeki etki, işletme kesintisi, beklenen tasarruf kaybı, iş fırsatı kaybı dahil) dahil olmak üzere herhangi bir zararın kapsamı veya sonucu Tango Live Tv Ltd.Sti'ye bu tür bir zarar gelmesi ihtimalinde olduğu söylendiyse veya bu tür zararlar öngörülmüş olsa bile, bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmeyle, garantiyle, yasal görevlerin ihlali, ihmali veya başka türlü sorumluluk dahil, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Tango Live Tv Ltd.Sti ve bağlı kuruluşları, yetkilileri, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri ve lisans verenlerinin, hizmetlerle ilgili toplam yükümlülüğü, bir dolar veya gerçekte Tango Live Tv Ltd.Sti'ye ilk olaydan önceki bir ay boyunca ya da bu yükümlülüğü doğuran olaydan önce nakit olarak ödenen herhangi bir miktardan daha büyük bir tutarla sınırlandırılacaktır. Sınırlamalar ve istisnalar, eğer bu çarenin sizi, herhangi bir zararı veya temel amacını yerine getirmemesi için tam olarak tazmin etmemesi durumunda da geçerlidir.

Tazminat

İçeriğiniz, Web Sitesini veya Servisleri kullanımınız ya da tarafınızdaki kasten suiistimalin sonucu olarak bunlardan herhangi birine karşı iddia edilen taraf iddiaları, eylemleri, anlaşmazlıkları veya talepleri sonucu Tango Live Tv Ltd.Sti `ne ve iştiraklerine, direktörlerine, memurlarına, çalışanlarına ve temsilcilerine karsi dogabilecek zarari ve üçüncü kişilerle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük, veya masrafi tazmin etmeyi kabul edersiniz. - 

Bölünebilirlik

Bu Sözleşmede yer alan tüm haklar ve kısıtlamalar uygulanabilir ve yalnızca geçerli yasaları ihlal etmeyecek ve bu Sözleşmeyi yasa dışı, geçersiz kılmayacakları şekilde gerekli olacak şekilde sınırlandırılmış olmaları koşuluyla bağlayıcı olabilir veya uygulanamaz. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün ya da bir kısmının yetkili bir mahkeme tarafından yasa dışı, geçersiz ya da uygulanamaz olarak tutulması durumunda, geri kalan hüküm ya da bölümlerinin, söz konusu hükümlerle ilgili olarak anlaşmalarını teşkil etmeleri tarafların niyetidir. Bu konudaki tüm diğer hükümler veya bölümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Tartışmalı karar

İşbu Anlaşmanın oluşturulması, yorumlanması ve yerine getirilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya hukuk seçimi konusundaki kuralları ve geçerli olduğu ölçüde yasaları dikkate almaksızın, İzmir’in esas ve usule ilişkin yasaları ile yönetilecektir. Türkiye'nin. Konuyla ilgili eylemler için münhasır yargı yetkisi ve mekan, Türkiye'de, İzmir’de bulunan eyalet ve federal mahkemeler olacaktır ve siz de bu mahkemelerin şahsi yargı makamına sunacaksınız. Bu Sözleşmeden doğan ya da bununla ilgili olarak yapılan herhangi bir işlemde jüri duruşma hakkından feragat edersiniz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşme, bu Sözleşme için geçerli değildir.

atama

Önceden yazılı rızamız olmadan, tamamen kendi takdirine bağlı olarak hiçbir yükümlülük altına girmeyecek olan hak ve yükümlülüklerinizi tamamen veya kısmen devredemezsiniz; bu tür herhangi bir görev veya devir boş ve geçersiz olacaktır. Bu kapsamdaki haklarının veya yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmının tamamını veya bir kısmının varlıklarının veya stoklarının satışının bir parçası olarak veya bir birleşmenin bir parçası olarak üçüncü şahıslara devretme konusunda özgürüz.

Değişiklikler ve değişiklikler

Bu Sözleşmeyi veya Web Sitesine veya Hizmetlerine ilişkin politikalarını herhangi bir zamanda, bu Sözleşmenin güncellenmiş bir versiyonunun Web Sitesinde yayınlanması üzerine yürürlüğe koyma hakkını saklı tutarız. Bunu yaptığımızda, güncellenmiş tarihi bu sayfanın altındaki revize edeceğiz. Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesinin kullanımına devam edilmesi, söz konusu değişikliklere rıza gösterdiğiniz anlamına gelir.

Bu şartların kabulü

Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve tüm şartlar ve koşulları kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Web Sitesini veya Hizmetlerini kullanarak, bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanmaya veya erişmeye yetkili değilsiniz.

Bizimle temas

Bu Anlaşma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın.

Bu belge en son 14Subat 2021 tarihinde güncellenmiştir.


 

bottom of page